Phương thức mở tài khoản dễ dàng và thuận tiện
Nhiều loại công cụ giao dịch
Không có phí đặt cọc