Bạn có thể đã bắt đầu kinh doanh giao dịch khi nghĩ về hàng nghìn đô la trong tài khoản của mình trong thời gian ngắn. Bạn hy vọng vào một giao dịch tốt sẽ mang lại cho bạn sự giàu...