Cắt lỗ và Chốt lời Quản lý cắt lỗ và chốt lời (SL / TP) là một trong những khái niệm quan trọng nhất của Forex. Hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc và cơ chế cơ bản là điều cần th...