IQ Option là nhà môi giới trực tuyến cung cấp các công cụ tài chính như cặp ngoại hối, tùy chọn nhị phân và kỹ thuật số, tiền điện tử, hàng hóa, ETF, chỉ số và cổ phiếu. Nó cũng là một trong những cái tên nổi tiếng nhất về giao dịch quyền chọn trên thế giới và là nền tảng được mong muốn nhất. Nếu bạn hỏi một nhà giao dịch nơi anh ta giao dịch, bạn có thể sẽ nghe: Tôi giao dịch Quyền chọn Nhị phân với IQ Option.