Kiến thức cơ bản về giao dịch IQ Option: Chênh lệch, Hoán đổi, Ký quỹ, Đòn bẩy, Chuyển đổi

Kiến thức cơ bản về giao dịch IQ Option: Chênh lệch, Hoán đổi, Ký quỹ, Đòn bẩy, Chuyển đổi


Chênh lệch


Chênh lệch giá là chênh lệch giữa giá đặt mua và giá bán. Mức chênh lệch khác nhau giữa các nhà môi giới.
Để tính toán chi phí chênh lệch trên nền tảng IQ Option, hãy sử dụng công thức sau:

Chi phí spread = Kích thước lô × Quy mô hợp đồng × Mức chênh lệch


Ví dụ
EUR / USD Hỏi: 1.13462 Giá thầu: 1.13455
Chênh lệch: 1.13462 - 1.13455 = 0,00007
Quy mô giao dịch: 2 lô
Quy mô hợp đồng: 100.000 đơn vị đồng tiền cơ bản (= 200.000 EUR)
Chi phí chênh lệch EUR / USD = (1.13462 - 1.13455) × 2 × 100.000 = 14 USD

Kiến thức cơ bản về giao dịch IQ Option: Chênh lệch, Hoán đổi, Ký quỹ, Đòn bẩy, Chuyển đổi


Hoán đổi

Hoán đổi là một khoản phí lãi suất mà một nhà giao dịch phải trả cho một nhà môi giới để nắm giữ các vị thế qua đêm.

Hoán đổi phát sinh từ chênh lệch lãi suất tiền tệ cộng với phí quản lý của nhà môi giới. Trong giao dịch ngoại hối, bạn vay một loại tiền tệ để mua một loại tiền tệ khác. Giao dịch hoán đổi phụ thuộc vào việc bạn mua một loại tiền tệ với lãi suất cao hơn hay thấp hơn so với lãi suất của loại tiền tệ bạn vay. Hoán đổi có thể tích cực và tiêu cực.

Nếu bạn mua một loại tiền tệ với lãi suất cao hơn lãi suất của loại tiền đã vay, bạn sẽ nhận được một khoản hoán đổi dương. Hãy xem ví dụ sau.

Ví dụ
Lãi suất của người Mỹ là 1,75%.
Lãi suất của Úc là 0,75%.
Phí hành chính là 0,25%.
Nếu bạn mở một vị thế mua trên cặp USD / AUD, khoản hoán đổi 0,75% sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn, vì đồng tiền bạn mua (USD) có lãi suất cao hơn đồng tiền bạn vay (AUD).
Nếu bạn mở một vị thế bán trên cùng một cặp tiền tệ, khoản hoán đổi 1,25% sẽ được ghi nợ vào tài khoản của bạn, vì loại tiền bạn vay (USD) có lãi suất cao hơn loại tiền bạn mua (AUD).


Tiền ký quỹ

Ký quỹ là số tiền nhà giao dịch cần có để mở một vị thế đòn bẩy. Ký quỹ cho phép bạn giao dịch bằng đòn bẩy, về cơ bản là sử dụng tiền vay từ một nhà môi giới để tăng quy mô giao dịch của bạn.
Để tính lợi nhuận trên nền tảng IQ Option, hãy sử dụng công thức sau:

Ký quỹ = Kích thước lô × Quy mô hợp đồng / Đòn bẩy


Ví dụ
Bạn định mua 0,001 lô (1.000 đơn vị) của cặp tiền EUR / USD với đòn bẩy 1: 500. Ký quỹ cần thiết để mở vị thế giao dịch này là 0,2 EUR. Kiểm tra các tính toán chi tiết bên dưới:

Cặp tiền tệ: EUR / USD
Kích thước lô: 0,001 lô
Đòn bẩy: 1: 500
Quy mô hợp đồng: 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở
Ký quỹ = 0,001 × 100.000 / 500 = 0,2 EUR
Xin lưu ý rằng quy đổi có thể áp dụng nếu đơn vị tiền tệ của tài khoản khác với đơn vị tiền tệ cơ sở.


Tận dụng

Đòn bẩy cho phép bạn giao dịch các vị thế lớn hơn số vốn bạn sở hữu. Đòn bẩy tối đa hóa các khoản thanh toán, nhưng nó cũng tối đa hóa tổn thất.

Ví dụ
Giả sử bạn đã gửi 1.000 đô la vào tài khoản của mình và đang sử dụng đòn bẩy 1: 500. Trong trường hợp này, sức mua của bạn sẽ tăng gấp 500 lần, lên 500.000 đô la, có nghĩa là bạn có thể đặt giao dịch với giá trị 500.000 đô la.
Xin lưu ý rằng đòn bẩy khác nhau đối với các tài sản khác nhau.

Chuyển đổi

Tỷ giá quy đổi tiền tệ có thể áp dụng trong một số trường hợp. Điều này xảy ra do thực tế là mỗi tham số của giao dịch được tính bằng đồng tiền cơ sở hoặc tiền tệ định giá. Quy mô hợp đồng và số tiền ký quỹ được tính bằng đồng tiền cơ sở, trong khi khoản thanh toán luôn được tính bằng đồng tiền định giá. Do đó, tỷ giá quy đổi tiền tệ có thể áp dụng để tính toán lợi nhuận và các khoản thanh toán. Nếu đơn vị tiền tệ trong tài khoản của bạn khác với đơn vị tiền tệ báo giá, các chuyển đổi sẽ được áp dụng. Hãy xem các ví dụ sau để hiểu khi nào cần chuyển đổi tiền tệ.

Ví dụ 1: Đơn vị tiền tệ cơ sở = đơn vị tiền tệ tài khoản

Giả sử rằng đơn vị tiền tệ trong tài khoản của bạn là USD và bạn đang giao dịch cặp tiền tệ USD / JPY. Quy đổi sẽ không áp dụng khi tính toán ký quỹ, vì tiền tệ cơ bản (USD) giống với đơn vị tiền tệ của tài khoản (USD). Quy đổi sẽ được áp dụng khi tính toán khoản thanh toán: đầu tiên, nó sẽ được tính bằng JPY, đơn vị tiền tệ báo giá, sau đó được chuyển đổi thành USD, đơn vị tiền tệ của tài khoản.

Ví dụ 2: Đơn vị tiền tệ báo giá = đơn vị tiền tệ tài khoản

Giả sử rằng đơn vị tiền tệ tài khoản của bạn là USD và bạn đang giao dịch cặp tiền tệ EUR / USD. Quy đổi sẽ được áp dụng khi tính toán tiền ký quỹ, vì tiền tệ cơ bản (EUR) khác với đơn vị tiền tệ tài khoản (USD). Quy đổi sẽ không áp dụng khi tính toán các khoản thanh toán, vì đơn vị tiền tệ báo giá (USD) giống với đơn vị tiền tệ tài khoản (USD).

Ví dụ 3: Không có kết quả phù hợp

Giả sử rằng đơn vị tiền tệ trong tài khoản của bạn là GBP và bạn đang giao dịch cặp tiền tệ AUD / CHF. Quy đổi sẽ được áp dụng khi tính toán tiền ký quỹ, vì đơn vị tiền tệ của tài khoản (GBP) khác với đơn vị tiền tệ cơ sở (AUD). Quy đổi cũng sẽ được áp dụng khi tính toán các khoản thanh toán: đầu tiên, nó sẽ được tính bằng CHF, đơn vị tiền tệ báo giá, sau đó chuyển đổi thành GBP, đơn vị tiền tệ của tài khoản.


Mức ký quỹ

Mức ký quỹ giúp bạn theo dõi tình trạng tài khoản của mình: nó cho biết mọi thứ có diễn ra tốt hay không và gợi ý khi nào bạn nên đóng các vị thế không sinh lời.
Để tính toán mức ký quỹ của bạn, hãy sử dụng công thức sau:

Mức ký quỹ = Vốn chủ sở hữu / Ký quỹ × 100%

Mọi thứ được biểu thị bằng đơn vị tiền tệ của tài khoản:
Kiến thức cơ bản về giao dịch IQ Option: Chênh lệch, Hoán đổi, Ký quỹ, Đòn bẩy, Chuyển đổi


Cuộc gọi ký quỹ và Dừng lại

Cuộc gọi ký quỹ

Khi mức ký quỹ của nhà giao dịch giảm xuống dưới 100%, nhà môi giới sẽ bắt đầu một thủ tục được gọi là cuộc gọi ký quỹ. Trong trường hợp có cuộc gọi ký quỹ, nhà giao dịch được yêu cầu gửi thêm tiền vào tài khoản của mình hoặc đóng các vị thế thua lỗ. Nếu mức ký quỹ giảm xuống dưới 50%, các vị thế bị mất sẽ bị công ty buộc đóng cửa.

Biên lợi nhuận duy trì

Ký quỹ duy trì là số vốn tối thiểu mà một nhà giao dịch phải có trong tài khoản của mình để giữ vị thế đòn bẩy luôn mở.

Dừng lại ra

Stop out là một sự kiện xảy ra khi vốn chủ sở hữu của một nhà giao dịch không đủ để duy trì các vị thế mở, do đó họ bị nhà môi giới buộc đóng cửa.
Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại một bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!