Khái niệm cơ bản về giao dịch IQ Option: Chênh lệch, hoán đổi, ký quỹ, đòn bẩy, chuyển đổi

Khái niệm cơ bản về giao dịch IQ Option: Chênh lệch, hoán đổi, ký quỹ, đòn bẩy, chuyển đổi


Chênh lệch


Spread là sự chênh lệch giữa giá bid và giá ask. Chênh lệch khác nhau từ nhà môi giới đến nhà môi giới.
Để tính chi phí chênh lệch trên nền tảng IQ Option, hãy sử dụng công thức sau:

Chi phí của một mức chênh lệch = Kích thước lô × Kích thước hợp đồng × Mức chênh lệch


Ví dụ
EUR/USD Giá hỏi: 1,13462 Giá mua: 1,13455
Chênh lệch: 1,13462 – 1,13455 = 0,00007
Quy mô giao dịch: 2 lô
Quy mô hợp đồng: 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở (=200.000 EUR)
Chi phí chênh lệch EUR/USD = (1,13462 – 1,13455) × 2 × 100.000 = 14 USD

Khái niệm cơ bản về giao dịch IQ Option: Chênh lệch, hoán đổi, ký quỹ, đòn bẩy, chuyển đổi


Hoán đổi

Hoán đổi là khoản phí lãi suất mà nhà giao dịch phải trả cho nhà môi giới để giữ các vị thế qua đêm.

Hoán đổi phát sinh từ chênh lệch lãi suất của các loại tiền tệ cộng với phí hành chính của nhà môi giới. Trong giao dịch ngoại hối, bạn vay một loại tiền tệ để mua một loại tiền tệ khác. Hoán đổi phụ thuộc vào việc bạn mua một loại tiền có lãi suất cao hơn hay thấp hơn so với lãi suất của loại tiền bạn vay. Hoán đổi có thể tích cực và tiêu cực.

Nếu bạn mua một loại tiền tệ có lãi suất cao hơn lãi suất của loại tiền đã vay, bạn sẽ nhận được một khoản hoán đổi tích cực. Hãy xem ví dụ sau.

Ví dụ
Lãi suất của Mỹ là 1,75%.
Lãi suất của Australia là 0,75%.
Phí hành chính là 0,25%.
Nếu bạn mở một vị thế mua trên cặp USD/AUD, phí hoán đổi 0,75% sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn, vì loại tiền bạn mua (USD) có lãi suất cao hơn loại tiền bạn vay (AUD).
Nếu bạn mở một vị thế bán trên cùng một cặp tiền tệ, phí hoán đổi 1,25% sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn, vì loại tiền bạn vay (USD) có lãi suất cao hơn loại tiền bạn mua (AUD).


Lề

Ký quỹ là số tiền của một nhà giao dịch cần thiết để mở một vị thế đòn bẩy. Ký quỹ cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy, về cơ bản là sử dụng vốn vay từ nhà môi giới để tăng quy mô giao dịch của bạn.
Để tính toán ký quỹ trên nền tảng IQ Option, hãy sử dụng công thức sau:

Ký quỹ = Kích thước lô × Kích thước hợp đồng / Đòn bẩy


Ví dụ
Bạn định mua 0,001 lô (1.000 đơn vị) của cặp tiền tệ EUR/USD với tỷ lệ đòn bẩy 1:500. Số tiền ký quỹ cần thiết để mở vị thế giao dịch này là 0,2 EUR. Kiểm tra các tính toán chi tiết bên dưới:

Cặp tiền tệ: EUR/USD
Kích thước lô: 0,001 lô
Đòn bẩy: 1:500
Quy mô hợp đồng: 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở
Ký quỹ = 0,001 × 100.000 / 500 = 0,2 EUR
Xin lưu ý rằng chuyển đổi có thể áp dụng nếu bạn tiền tệ tài khoản khác với tiền tệ cơ sở.


Tận dụng

Đòn bẩy cho phép bạn giao dịch các vị thế lớn hơn số vốn bạn sở hữu. Đòn bẩy tối đa hóa các khoản thanh toán, nhưng nó cũng tối đa hóa các khoản lỗ.

Ví dụ
Giả sử bạn đã gửi 1.000 đô la vào tài khoản của mình và đang sử dụng đòn bẩy 1:500. Trong trường hợp này, sức mua của bạn sẽ tăng 500 lần, lên 500.000 đô la, có nghĩa là bạn có thể đặt giao dịch với giá trị 500.000 đô la.
Xin lưu ý rằng đòn bẩy khác nhau đối với các tài sản khác nhau.

chuyển đổi

Tỷ giá chuyển đổi tiền tệ có thể áp dụng trong một số trường hợp. Điều này xảy ra do thực tế là mỗi tham số của giao dịch được tính bằng đồng tiền cơ sở hoặc đồng tiền định giá. Quy mô hợp đồng và ký quỹ được tính bằng đồng tiền cơ sở, trong khi khoản thanh toán luôn được tính bằng đồng tiền định giá. Do đó tỷ giá chuyển đổi tiền tệ có thể được áp dụng để tính toán ký quỹ và xuất chi. Nếu đơn vị tiền tệ tài khoản của bạn khác với đơn vị tiền tệ định giá, chuyển đổi sẽ được áp dụng. Hãy xem các ví dụ sau để hiểu khi nào cần chuyển đổi tiền tệ.

Ví dụ 1: Tiền tệ cơ sở = tiền tệ tài khoản

Giả sử rằng tiền tệ tài khoản của bạn là USD và bạn đang giao dịch cặp tiền tệ USD/JPY. Quy đổi sẽ không áp dụng khi tính toán ký quỹ, vì đồng tiền cơ sở (USD) giống với đồng tiền tài khoản (USD). Chuyển đổi sẽ được áp dụng khi tính toán khoản thanh toán: đầu tiên, nó sẽ được tính bằng JPY, loại tiền định giá, sau đó được chuyển đổi thành USD, loại tiền tệ của tài khoản.

Ví dụ 2: Đồng tiền định giá = đồng tiền tài khoản

Giả sử đồng tiền tài khoản của bạn là USD và bạn đang giao dịch cặp tiền EUR/USD. Quy đổi sẽ được áp dụng khi tính toán ký quỹ, vì đồng tiền cơ sở (EUR) khác với đồng tiền tài khoản (USD). Quy đổi sẽ không áp dụng khi tính toán các khoản thanh toán, vì đồng tiền định giá (USD) giống với đồng tiền tài khoản (USD).

Ví dụ 3: Không có kết quả phù hợp

Giả sử rằng tiền tệ tài khoản của bạn là GBP và bạn đang giao dịch cặp tiền tệ AUD/CHF. Chuyển đổi sẽ được áp dụng khi tính toán ký quỹ, vì tiền tệ tài khoản (GBP) khác với tiền tệ cơ sở (AUD). Chuyển đổi cũng sẽ được áp dụng khi tính toán các khoản thanh toán: đầu tiên, nó sẽ được tính bằng CHF, đơn vị tiền tệ định giá, sau đó được chuyển đổi thành GBP, đơn vị tiền tệ của tài khoản.


mức ký quỹ

Mức ký quỹ giúp bạn theo dõi tình trạng tài khoản của mình: mức này cho biết mọi thứ có đang diễn ra tốt đẹp hay không và gợi ý khi nào bạn nên đóng các vị thế không sinh lãi.
Để tính mức ký quỹ của bạn, hãy sử dụng công thức sau:

Mức ký quỹ = Vốn chủ sở hữu / Ký quỹ × 100%

Mọi thứ được chỉ định bằng loại tiền tài khoản:
Khái niệm cơ bản về giao dịch IQ Option: Chênh lệch, hoán đổi, ký quỹ, đòn bẩy, chuyển đổi


Margin call và Stop out

cuộc gọi ký quỹ

Khi mức ký quỹ của nhà giao dịch giảm xuống dưới 100%, nhà môi giới sẽ bắt đầu một thủ tục được gọi là lệnh gọi ký quỹ. Trong trường hợp có lệnh gọi ký quỹ, nhà giao dịch được yêu cầu gửi thêm tiền vào tài khoản của mình hoặc đóng các vị thế thua lỗ. Nếu mức ký quỹ giảm xuống dưới 50%, các vị thế bị mất sẽ bị công ty buộc đóng cửa.

Ký quỹ duy trì

Ký quỹ duy trì là số vốn tối thiểu mà một nhà giao dịch phải có trong tài khoản của mình để duy trì vị thế đòn bẩy mở.

Dừng lại ra

Dừng giao dịch là một sự kiện xảy ra khi vốn chủ sở hữu của nhà giao dịch không đủ để duy trì các vị thế mở, do đó họ bị nhà môi giới buộc phải đóng.
Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!
Để lại một bình luận
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!