• Thời gian cuộc thi: Vô hạn
  • Giải thưởng: Nhóm giải thưởng lên đến 50.000 đô la